Další akce pořádané OS ČČK Ústí nad Orlicí

S výukou první pomoci:

Světový den první pomoci - ukázky poskytování první pomoci a záchranné techniky

Hlídky mladých zdravotníků - soutěž pro děti v poskytování první pomoci

První pomoc a my - ukázky poskytování první pomoci pro širokou veřejnost

Nauč se poskytovat první pomoc - ukázky a výuka poskytování první pomoci na ZŠ a SŠ

Alenka - ukázky a výuka poskytování první pomoci v mateřských školách

Pobytové a rekondiční:

Letní rekondiční tábory - určené pro děti s ortopedickými vadami a alergiky

Letní dětské tábory - deseti denní pobytová akce pro děti od 6 do 15 let

Oblastní studijní středisko - letní tábor pro děti od 12 do 15 let s výukou první pomoci

Rekondiční pobyty pro seniory - sedmi denní rekondiční pobyty pro osoby starší 55 let

Společenské a kulturní:

Společenský večer - pořádaný 1x ročně pro přátele ČČK a širokou veřejnost

Silvestr - pořádaný 1x ročně pro přátele ČČK a širokou veřejnost

Výstavy a výstavky - velikonoční, vánoční i o činnosti ČČK pořádané společně s MS ČČK

Ostatní (jinam nezařazené):

Květinový den - pořádaný 1x ročně na podporu výzkumu a prevence rakoviny

Pochod na podporu boje proti diabetu - pořádaný 1x ročně

Strom splněných přání - pořádaný 1x ročně pro děti z dětských domovů v okrese Ústí n/O

Besídky - pořádané při různých příležitostech např. Den matek atd. v sociálních zařízení