Hlídky mladých zdravotníků

Soutěž je rozdělena na dvě části - pro Mladé zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky II. stupně. Hodnocení probíhá odděleně pro tyto dvě skupiny. Soutěž je postupová. Vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního. Vítězové regionálních kol si měří síly na národním kole. V některých okresech z důvodu velkého zájmu o soutěže ČČK organizuje i základní a okrsková kola. Soutěže Hlídek mladých zdravotníků jsou určeny pro pětičlenná družstva (ve složení velitel + 4 členové).

Hlídky mohou do soutěže vyslat:

 • základní školy
 • místní skupiny ČČK
 • Oblastní skupiny Mládeže ČČK
 • příp. jiné dětské organizace

Hlídky jsou složeny ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou věkových kategoriích:

 • I. stupeň žáci ze 3. - 5. ročníku ZŠ
 • II. stupeň žáci ze 6. - 9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Podmínky pro účast hlídky v soutěži:

 • Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů hlídky.
 • Soutěžní hlídku musí doprovázet osoba starší 18 let. Na místě disciplíny se zdržuje ve vzdálenosti, kterou určí rozhodčí stanoviště. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.
 • Hlídka soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.
 • Každá hlídka musí být vybavena malou zdravotnickou brašnou, která slouží k případnému ošetření zranění člena Hlídky.

Termíny soutěží:

 • Základní a okrskové kolo do 30. dubna
 • Okresní kolo (obvodní) do 15. května
 • Regionální (krajské) kolo do 31. května
 • Republikové kolo do 30. června

A v čem vlastně Hlídky soutěží?

 • Praktické provedení první poímoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
 • Doprava postižených
 • Obvazová technika
 • Některé nesoutěží discipliny (znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí červeného kříže apod.)

Informace k soutěži

Propozice k oblastnímu kolu HMZ 2012(.PDF)

Propozice k krajskému kolu HMZ 2012(.PDF)

Výsledková listina oblastního kola HMZ 2012(.PDF)

Výsledková listina krajského kola HMZ 2012(.PDF)