Humanitarní aktivity OS ČČK Ústí nad Orlicí

Zde jsou uvedena největší lidská neštěstí, při kterých pomáhal Český červený kříž. Červený kříž pomáhá stále a jeho činnost není ukončena v okamžiku zapomnění. Na stálý fond humanity, který ČČK využívá pro okamžitou pomoc lze finanční dary zasílat průběžně na
sbírkové konto ČČK č.ú. 333999/2700.
Bližší informace na stránkách ČČK www.cervenykriz.eu