Kontakty / přístupová mapa k OS ČČK

Adresa:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel. + Fax: 464 649 590

MT: 607 131 592

E-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu

Facebook: facebook.com/oscckuo

IČ: 00426261

DIČ: CZ00426261

Bankovní účet: č.ú. 233603654/0300 – ČSOB - Poštovní spořitelna

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39614.

Působnost: okres Ústí nad Orlicí


Chci informace o zaměstnancích OS ČČK Ústí nad Orlicí