Ředitel Úřadu OS ČČK Ústí nad Orilcí

Stránka zaměstnance

Martin Hodoval

Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí 56201
Tel.: 464 649 590 MT: 607 131 592
ustinadorlici@cervenykriz.eu

Ve funkci ředitele Úřadu OS ČČK od: 10.11.2014


  • Statutární zástupce OS ČČK dle §64 Stanov ČČK - jmenován OVR ČČK.
  • Rozsah pravomocí upravuje Organizační řád OS ČČK Ústí nad Orlicí (bod 4.2).
  • Statutární zástupce jedná a uzavárá smlouvy za OS ČČK Ústí nad Orlicí IČ: 00426261.
  • Jmenovací dekret řetitele OS ČČK Ústí nad Orlicí.