První pomoc a zdravotnické dozory

Kurzy první pomoci pro širokou veřejnost

První pomoc pro širokou veřejnost (ukázky první pomoci)

Určeno pro školská zařízerní, do domácností, pro řidiče, ... Délka 1-2 hodin. Bez osvědčení o absolvování.


Život zachraňující úkony - ŽZÚ (pro širokou veřejnost)

Určena pro zaměstnance v návaznosti na školení BOZP s platností 2 roky. Délka kurzu 4 hodin. Vystaven průkaz o absolvování kurzu.


Základní norma zdravotnických znalostí - ZNZZ (pro pedagogické pracovníky)

Určena pro osoby pracujících ve velkých kolektivech, vychovatele, učitele. ... Délka kurzu pro pedagogické pracovníky 20 hodin. Vystaven certifikát o absolvování kurzu.


Základy první pomoci - ZPP (pro širokou veřejnost)

Určena pro osoby pracujících ve velkých kolektivech. Délka kurzu 12 hodin. Vystaven průkaz o absolvování kurzu.


Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA (pro širokou veřejnost i pedagogické pracovníky)

Určen pro osoby vykonávající dozory na sportovních a společenských akcí a zdravotníky na dětských letních táborech. Délka kurzu 40 hodin. Vystaven průkaz o absolvování kurzu.


Individuální kurzy první pomoci dle specifikace / požadavku

speciální kurz vytvořený namíru dle konkrétních požadavků - orientační kalkulátor (cena a délka trvání kurzu)

Zdravotnické dozory

Zajištění zdravotnického dozoru na sportovních a kulturních akcí

Fotbalová utkání, městské akce, dětské dny, koncerty, závody do vrchu, cyklistické závody, ...