Zdravotník zotavovacích akcí

Norma znalostí zdravotníka zotavovacích akcí je určena pro osoby starší 18 let, kteří po absolvování stanovené přípravy a úspěšném složení závěrečných zkoušek budou vykonávat funkce zdravotníků:

a) zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty

b) škol v přírodě, organizovaných orgány resortu školství

c) při pořádání hromadných společenských a sportovních akcí.


 • Po úspěšném ukončení školení ZZA obdrží účastník potvrzení o absolvování
 • Každý účastník obdrží odbornou literaturu k tomuto kurzu.
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akreditaci ( osvědčení ) o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro kurz “ Zdravotník zotavovacích akcí ” pro pedagogické pracovníky. Osvědčení je k nahlédnutí na Úřadu OS ČČK v Ústí nad Orlicí.

Náplň kurzu:

 • Znalosti o Červeném kříži, ČSČK a ČČK (v rámci samostudia – nevyžaduje se)
 • Základy složení a funkce lidského těla (Pohybové ústrojí, Krevní oběh, krev, a další - probírá se v návaznosti na téma první pomoci)
 • První pomoc TEORETICKÁ ČÁST
 • Oživování

  Krvácení

  Šokové stavy

  Pneumotorax

  Termická poranění (popáleniny, omrzliny)

  Poranění pohybového aparátu (zlomeniny, vykloubení, ...)

  otravy a poleptání

  náhlé stavy (cukrovka, alergie, epilepsie, ...)

 • První pomoc PRAKTICKÁ ČÁST (prolíná se navzájem s teoretickou částí)
 • Péče o nemocného - psychologie a základy komunikace, průběžná kontrola ŽF + příjem a výdej tekutin, ...
 • Základy zdravotnické dokumentace - vedení dokumentace při zotavovacích akcích (táborech, ...)
 • Práva a povinnosti zdravotníku zotavovacích akcí
 • Hygiena a epidemiologie - denní režim
 • způsoby společného stravování

  předcházení infekcím

  zvládání infekcí

 • Základy záchrany tonoucích - způsoby záchrany, způsoby sebeochrany
 • Transport zraněních improvizovanými prostředky

výukové pomůcky:

projekční fólie, video, PC + prezentace, fantom pro resuscitaci s vyhodnocením KPR, maskované poranění, obvazový materiál, ...


Lektoři:

Instruktoři ČČK s praxí na táborech, zdravotnických dozorech (koncerty, součinnostní cvičení s HZS, ...) , Instruktoři Vodní záchranné služby, zdravotnický personál s praxí v nemocnici Ústí nad Orlicí - ARO, ...


popis kurzu délka v hodinách platnost průkazu cena za osobu
celý kurz pro pedagogické pracovníky 40 neomezena 2.200,-
celý kurz 40 4 roky 2.200,-
doškolovací kurz 8 4 roky 1000,-

Platnost cen od 1.1.2020, uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akreditovaný kurzu MŠMT je osvobozen od DPH.