Úvod První pomoc Senior doprava Služby Kontakty
SLOŽENÍ HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY

Velitel - řídí činnost HJ ČČK a zajišťuje návaznost na další složky IZS.
Zdravotnické družstvo - poskytuje první pomoc raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu.
Ubytovací družstvo - zabezpečuje nouzové ubytování osob odsunutých.
Stravovací družstvo - zajišťuje nouzové stravování osob odsunutých.
Sociální družstvo - poskytuje potřebnou sociální a psychologickou pomoc. Spolupracuje v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin.
Technické družstvo - zajišťuje technické zázemí HJ ČČK /spojení, dopravu, materiální vybavení, logistiku a návaznost na krajské sklady, příp. na Ústřední sklad ČČK.
INFORMACE K HUMANITÁRNÍ JEDNOTCE

Humanitární jednotky ČČK jsou hlavním nástrojem v připravenosti na katastrofy. Při tvorbě struktury Humanitárních jednotek ČČK jsme vycházeli ze světových statistik, z nichž vyplývá, že při katastrofách velkého rozsahu nalezneme na místě neštěstí:
» 20 % těžce zraněných
» 40 % lehce zraněných
» 40 % nezraněných
O těžce zraněné se postarají v rámci IZS v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky (v našem případě Humanitární jednotky ČČK) jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.
© 2019 cckuo.cz Nahoru