První pomoc pro veřejnost

Přednáška První pomoci určená pro veřejnost. Účastníci si mohou si vyzkoušet způsoby oživování na figuríně.

cena se skládá z kč/hod kč/km
hodinové odměny školitele + cestovného 250,- 12,-

První pomoc pro školy (děti)

První pomoc určená do škol. Délka přednášky (výuky) trvá 1-2 vyučovací hodiny. Účastníci si vyzkouší způsoby oživování na figuríně.

cena se skládá z kč/hod kč/km
hodinové odměny školitele + cestovného 200,- 12,-

Orientační kalkulátor ceny ukázek ve školách

Počet hodin ukázek PP (standardně 2)
Počet Lektorů (1 třída = 1 lektor):
Vzdálenost km od Ústí nad Orlicí:
Nabídka pro firmu (nepovinné):

platnost cen od 1.1.2019, uvedené ceny jsou včetně DPH