Úvod První pomoc Senior doprava Služby Kontakty
Obrázek - Sanita
ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ AKCÍ

Počet zdravotníků 400 Kč/hodina
Délka trvání akce hodin
Cestovné - vzdálenost od Ústí n/O 12 Kč/km * 2 cesty
CELKEM 400

Zdravotnické zabezpečení je vhodné objednávat v dostatečném časovém předstihu.


Platnost cen od 1.1.2023. Ceny včetně DPH.
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
norma je určena pro osoby starší 18 let, kteří po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečných zkoušek budou vykonávat funkci zdravotníka:
a) zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty
b) škol v přírodě, organizovaných orgány resortu školství
c) při pořádání hromadných společenských a sportovních akcí.
délka platnost cena
Kurz ZZA 40 hodin 4 roky 3.800Kč/os.
Doškolovací kurz ZZA 8 hodin 4 roky 1.600Kč/os.
ZZA pro pedagogické pracovníky* 40 hodin neomezena 3.800Kč/os.

Rezervace kurzu první pomoci.
Platnost cen od 1.1.2023. Ceny včetně DPH. * Kurzu MŠMT je osvobozen od DPH.
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
Český červený kříž držitelem Evropského certifikátu pro první pomoc (EFAC).
Po úspěšném absolvování kurzu ZPP obdrží účastník průkaz a potvrzení o absolvování.


délka platnost cena
Kurz ZPP 12 hodin 5 let 1.600Kč/os.
Doškolovací kurz ZPP 4 + 8 hodin samostudium 5 let 800Kč/os.


Rezervace kurzu první pomoci.
Platnost cen od 1.1.2023, uvedené ceny jsou včetně DPH.
ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ

Kurz je určen pouze pro pedagogické pracovníky.

Od roku 2012 je OS ČČK Ústí nad Orlicí držitelem akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Po úspěšném absolvování kurzu ZNZZ obdrží účastník osvědčení a potvrzení o absolvování.
délka platnost cena
Kurz ZNZZ 20 hodin neomezena 1.600Kč/os.

Rezervace kurzu první pomoci.
Platnost cen od 1.1.2023. Kurz MŠMT je osvobozen od DPH.
Obrázek - výuka první pomoci
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY

Kurz vhodný pro podniky v návaznosti na BOZP

Po ukončení školení obdrží podnik potvrzený jmenný seznam účastníku a účastník potvrzení o absolvování kurzu


délka platnost cena
Kurz ŽZÚ 4 hodiny 2 roky 800Kč/os.

Rezervace kurzu první pomoci.
Platnost cen od 1.1.2023, uvedené ceny jsou včetně DPH.
UKÁZKY PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ + TÁBORY

Doporučená délka trvání ukázek pro MŠ 0,5-0,75 hodiny.
Pro ZŠ do 5. třídy 1 vyučovací hodina. Od 6. ročníku ZŠ a SŠ 1-2 vyučovací hodiny.

Počet lektorů 400 Kč/hodina
Délka trvání ukázek hodin
Cestovné - vzdálenost od Ústí n/O 12 Kč/km * 2 cesty
CELKEM 400

Poptávka ukázek první pomoci.
Platnost cen od 1.1.2023. Ceny včetně DPH.
KE STAŽENÍ (termíny kurzů, karty první pomoci, ...)

 • První pomoc 6 karet A4 (.pdf) dle doporučených postupů ERC 2021

 • Základní informace pro provozovatele dětských táborů (.pdf)


 • KONTAKTY

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
  Kopeckého 840
  562 01 Ústí nad Orlicí (mapa)

  Tel.: 464 649 590, MT: 607 131 592
  E-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu
  Facebook: facebook.com/oscckuo

  IČ: 00426261 DIČ: CZ00426261
  Bankovní účet: č.ú. 233603654/0300 – ČSOB - Poštovní spořitelna
  © 2023 cckuo.cz Nahoru